Rejestracja mini

Home » Rejestracja » Rejestracja mini

Formularz rejestracyjny – zamówienie usługi w pakiecie Mini

Dane administratora konta:

Nazwisko (wymagane)

Imię (wymagane)

Adres a-mail

Dane Firmy:

Nazwa (wymagane)

Ulica (wymagane)

Numer (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Telefon

NIP (wymagane)

Adres usługi (wymagane)
https://twoj_adres.reklamator.com.pl

Akceptacja Regulaminu

Administratorem Twoich danych osobowych jest DNA01 Marcin Bara, z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 14/30, 01-864 Warszawa, właściciel serwisu reklamator.com.pl. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie łącząca nas umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z konta, a po jego usunięciu nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do utworzenia konta. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Co otrzymujesz?

Wybierając ten pakiet otrzymujesz dostęp do Reklamatora – aplikacji do zarządzania zgłoszeniami reklamacyjnymi w pakiecie Mini.

Szybka aktywacja pakietu

Dostęp przez sieć Internet