Pakiet Business

Home » Cennik » Pakiet Business
Najbardziej funkcjonalne rozwiązanie biznesowe dla wsparcia obsługi reklamacji on-line, dedykowane znaczącym partnerom rynkowym. Gwarantujemy dostępność do wszystkich modułów REKLAMATORA – obecnych oraz tych, które powstaną w toku rozwoju aplikacji. Dedykowany biznesom, w których w obsługę reklamacji zaangażowanych jest 16-50 osób zaś ilość reklamacji przekracza 100-150 zgłoszeń miesięcznie.
Funkcjonalności pakietu Business

Obsługa reklamacji

Zarządzanie zgłoszeniami reklamacyjnymi – rejestracja nowych, edycja
Wyszukiwanie zgłoszeń po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania
Obsługa zgłoszenia zgodnie ze skonfigurowanym scenariuszem obsługi klienta
Pełna historia obsługi zgłoszenia
Informacja o etapie procesu obsługi oraz o statusie zgłoszenia
Wyróżnianie reklamacji kolorami oraz ostrzeganie przed bliskim terminem realizacji
Automatyzacja powiadomień w procesie obsługi reklamacji — powiadomienia dla Pracowników, Klientów i Dystrybutorów
Dodawanie notatek do zgłoszenia
Generowanie dowolnych dokumentów – m.in. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie zakończenia, zlecenie naprawy serwisowej
Przypisywanie zgłoszeń do Użytkowników systemu – również do Serwisantów
Wybór części zamiennych potrzebnych do obsługi zgłoszenia
Dołączanie załączników do reklamacji
Podgląd statusu reklamacji dla Klientów
Możliwość opublikowania formularza rejestracji reklamacji na swojej stronie

Zarządzanie Klientami

Zarządzanie kartoteką klientów – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Import i eksport listy Klientów

Zarządzanie Użytkownikami programu

Zarządzanie listą pracowników – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Zarządzanie listą grup pracowników – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Elastyczne przypisywanie uprawnień systemowych do grup użytkowników
Wyszukiwanie użytkowników i grup po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania

Zarządzanie produktami

Zarządzanie listą produktów – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Wyszukiwanie produktów po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów
Definiowanie producentów produktów
Import i eksport listy produktów

Części zamienne

Zarządzanie listą części zamiennych – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Wyszukiwanie części zamiennych po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania
Przypisywanie części zamiennych do konkretnych produktów

Raporty

Możliwość wygenerowania dowolnego zestawienia
Zestawienia dot. wykorzystania części zamiennych w produktach oraz części zamiennych w poszczególnych reklamacjach
Podgląd zestawień na ekranie lub eksport do pliku (Excel, csv, pdf)
Graficzne statystyki
Kalendarz z terminami
Harmonogram automatycznego wykonania raportu z wysyłką na wskazane adresy email
Zapis wersji raportu do późniejszego szybkiego wykonania

System

Zarządzanie procesami obsługi zgłoszeń – dowolna konfiguracja scenariusza obsługi reklamacji – dowolna liczba etapów procesu, dowolnie ustawiane statusy, dostęp do operacji i etapów w procesie uzależniony jest od grupy uprawnień
Zarządzanie parametrami systemu – parametry wyświetlania, konfiguracja danych kontaktowych
Zarządzanie słownikami systemowymi – typy klientów, producenci produktów, kanały kontaktu, sposoby obsługi zgłoszeń
Zarządzanie szablonami generowanych dokumentów i powiadomień email
Wypróbuj pakiet Business