Pakiet Business

Home » Cennik » Pakiet Business
Najbardziej funkcjonalne rozwiązanie biznesowe dla wsparcia obsługi reklamacji on-line, dedykowane znaczącym partnerom rynkowym. Gwarantujemy dostępność do wszystkich modułów REKLAMATORA – obecnych oraz tych, które powstaną w toku rozwoju aplikacji. Dedykowany biznesom, w których w obsługę reklamacji zaangażowanych jest 16-50 osób zaś ilość reklamacji przekracza 100-150 zgłoszeń miesięcznie.
Funkcjonalności pakietu Business

Obsługa reklamacji

Zarządzanie zgłoszeniami reklamacyjnymi – rejestracja nowych, edycja
Wyszukiwanie zgłoszeń po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania
Obsługa zgłoszenia zgodnie ze skonfigurowanym scenariuszem obsługi klienta
Pełna historia obsługi zgłoszenia
Informacja o etapie procesu obsługi oraz o statusie zgłoszenia
Wyróżnianie reklamacji kolorami oraz ostrzeganie przed bliskim terminem realizacji
Automatyzacja powiadomień w procesie obsługi reklamacji — powiadomienia dla Pracowników, Klientów i Dystrybutorów
Dodawanie notatek do zgłoszenia
Generowanie dowolnych dokumentów – m.in. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie zakończenia, zlecenie naprawy serwisowej
Przypisywanie zgłoszeń do Użytkowników systemu – również do Serwisantów
Wybór części zamiennych potrzebnych do obsługi zgłoszenia
Dołączanie załączników do reklamacji
Podgląd statusu reklamacji dla Klientów
Możliwość opublikowania formularza rejestracji reklamacji na swojej stronie
Powiadomienia SMS
Integracja z firmami kurierskimi (DHL, DPD, GLS, TNT, UPS)

Zarządzanie Klientami

Zarządzanie kartoteką klientów – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Import i eksport listy Klientów

Zarządzanie Użytkownikami programu

Zarządzanie listą pracowników – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Zarządzanie listą grup pracowników – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Elastyczne przypisywanie uprawnień systemowych do grup użytkowników
Wyszukiwanie użytkowników i grup po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania

Zarządzanie produktami

Zarządzanie listą produktów – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Wyszukiwanie produktów po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów
Definiowanie producentów produktów
Import i eksport listy produktów

Części zamienne

Zarządzanie listą części zamiennych – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Wyszukiwanie części zamiennych po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania
Przypisywanie części zamiennych do konkretnych produktów

Raporty

Możliwość wygenerowania dowolnego zestawienia
Zestawienia dot. wykorzystania części zamiennych w produktach oraz części zamiennych w poszczególnych reklamacjach
Podgląd zestawień na ekranie lub eksport do pliku (Excel, csv, pdf)
Graficzne statystyki
Kalendarz z terminami
Harmonogram automatycznego wykonania raportu z wysyłką na wskazane adresy email
Zapis wersji raportu do późniejszego szybkiego wykonania

System

Zarządzanie procesami obsługi zgłoszeń – dowolna konfiguracja scenariusza obsługi reklamacji – dowolna liczba etapów procesu, dowolnie ustawiane statusy, dostęp do operacji i etapów w procesie uzależniony jest od grupy uprawnień
Zarządzanie parametrami systemu – parametry wyświetlania, konfiguracja danych kontaktowych
Zarządzanie słownikami systemowymi – typy klientów, producenci produktów, kanały kontaktu, sposoby obsługi zgłoszeń
Zarządzanie szablonami generowanych dokumentów i powiadomień email
Wypróbuj pakiet Business