Cennik

Home » Cennik

pakiet MINI

0zł/mc

pakiet PROFESSIONAL

65zł/mc

pakiet BUSINESS

172zł/mc

Oferta dla wymagających

Umożliwiamy integrację Reklamatora z Twoimi systemami informatycznymi. Integracje z reguły nie są skomplikowane, a mogą znacząco podnieść jakość i efektywność pracy. Jeśli potrzebujesz dodatkowych opcji lub masz specyficzne wymagania – skontaktuj się z nami w celu dostosowania usługi do wyjątkowych potrzeb Twojej Firmy. Sprawdź jak to może działać w Twojej firmie.

oferta ENTERPRISE

Porównanie pakietów

Mini Professional Business

Obsługa reklamacji

Zarządzanie zgłoszeniami reklamacyjnymi – rejestracja nowych, edycja
Wyszukiwanie zgłoszeń po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania
Obsługa zgłoszenia zgodnie ze skonfigurowanym scenariuszem obsługi klienta
Pełna historia obsługi zgłoszenia
Informacja o etapie procesu obsługi oraz o statusie zgłoszenia
Wyróżnianie reklamacji kolorami oraz ostrzeganie przed bliskim terminem realizacji
Automatyzacja powiadomień w procesie obsługi reklamacji
Dodawanie notatek do zgłoszenia
Generowanie dowolnych dokumentów – m.in. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, potwierdzenie zakończenia, zlecenie naprawy serwisowej
Przypisywanie zgłoszeń do Użytkowników systemu – również do Serwisantów
Wybór części zamiennych potrzebnych do obsługi zgłoszenia
Dołączanie załączników do reklamacji
Podgląd statusu reklamacji dla Klientów
Możliwość opublikowania formularza rejestracji reklamacji na swojej stronie

Zarządzanie Klientami

Zarządzanie kartoteką klientów – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Import i eksport listy Klientów

Zarządzanie Użytkownikami programu

Zarządzanie listą pracowników – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Zarządzanie listą grup pracowników – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Elastyczne przypisywanie uprawnień systemowych do grup użytkowników
Wyszukiwanie użytkowników i grup po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania

Zarządzanie produktami

Zarządzanie listą produktów – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Wyszukiwanie produktów po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów
Definiowanie producentów produktów
Import i eksport listy produktów

Części zamienne

Zarządzanie listą części zamiennych – rejestracja nowych, edycja, dezaktywacja
Wyszukiwanie części zamiennych po zadanych parametrach, zapisywanie zestawów parametrów wyszukiwania
Przypisywanie części zamiennych do konkretnych produktów

Raporty

Możliwość wygenerowania dowolnego zestawienia
Zestawienia dot. wykorzystania części zamiennych w produktach oraz części zamiennych w poszczególnych reklamacjach
Podgląd zestawień na ekranie lub eksport do pliku
Graficzne statystyki
Kalendarz z terminami
Automatyczna generacja raportu
Zapis wersji raportów

System

Zarządzanie procesami obsługi zgłoszeń – dowolna konfiguracja scenariusza obsługi reklamacji – dowolna liczba etapów procesu, dowolnie ustawiane statusy, dostęp do operacji i etapów w procesie uzależniony jest od grupy uprawnień
Zarządzanie parametrami systemu – parametry wyświetlania, konfiguracja danych kontaktowych
Zarządzanie słownikami systemowymi – typy klientów, producenci produktów
Zarządzanie szablonami generowanych dokumentów i powiadomień email
Wypróbuj Wypróbuj Wypróbuj